0
dự kiến, Palm Garden sẽ nhận lời một số cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ đã đi vào hoạt động và đã công bố nhà mẫu vào một số tháng đầu của năm

Comments