0
קולון הידרותרפיה הוא שטיפה פנימית עדינה שנועדה לסלק מהגוף את חומרי הפסולת שהצטברו בו.
במהלך הטיפול מוזרם למעי זרם מים בלתי פוסק, המעורר את הגוף לשוב למצב בריאותי כללי תקין.
הטיפול מעורר בגוף את ניקוי הדם, הכבד

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments