Published News

วิธีถอนเงิน ufabet

http://israelvuol259.wpsuo.com/wth-thxn-ngen-ufabet

วิธีถอนเงิน ufabet การถอนเงินจาก ufabet สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 6 ธนาคารหลักของประเทศไทย ได้แก่ กสิกรไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และออมสิน โดยบัญชีที่ถอนเงินจะต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันกับบัญชีที่ฝากเงินเข้า