Published News

Tập luyện quá sức các bài tập dễ gây ra các đau nhức vai gáy

http://connerhansg1089.jigsy.com/entries/general/5-b%C3%A0i-t%E1%BA%ADp-yoga-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-%C4%91au-c%E1%BB%95-vai-g%C3%A1y-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-nh%E1%BA%A5t

phòng khám gia truyền Bà Tư Châu rất đồng ý với quan niệm vận động liên tục và đúng cách giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, phòng ngừa đau nhức hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các bạn tập luyện quá sức hay làm không